Самойлова Оксана: Все смотрят на коня на заднем плане?))…